Skocz do treściSkocz do menu

Biuro Usług Turystycznych Intur Zamość

Szlaki Lubelszczyzny

INTUR
Biuro Usług Turystycznych s.c.
22-400 Zamość ul. Ormiańska 3
tel./fax. 84 638 52 23,   84 639 18 08
e-mail: biuro@intur-zamosc.pl
http://www.intur-zamosc.pl

Drukuj

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

Zapraszamy na 1–dniowe weekendowe wycieczki po nieznanych a ciekawych szlakach LUBELSZCZYZNY

1. HISTORYCZNYM SZLAKIEM GRODÓW CZERWIEŃSKICH

Komarów (miejsce największej bitwy kawalerii w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku) – Masłomęcz (znany z niedawno odkrytej osady Gotów z II – IV wieku) – Gródek i Czermno (gdzie zachowały się wczesnośredniowieczne grodziska) - Horodło (miejsce, gdzie zawarto unię polsko – litewską w 1413 roku) - Dubienka (z kopcem upamiętniającym bitwę stoczoną w obronie niepodległości w 1792 roku przez wojska pod dowództwem Tadeusza Kościuszki) - w trakcie ognisko w plenerze

2. SZLAK NADBUŻAŃSKI

Hrubieszów (cerkiew i dworek Du Chateau) - Dołhobyczów (park i pałac) - Kryłów (ruiny zamku) - Czumów (pałacyk Pohoreckich) - „Królewski Kąt” (teren Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) oraz uroczysta obiadokolacja w „Szałasie”

3. NADBUŻAŃSKIM SZLAKIEM TRZECH KULTUR OD WŁODAWY DO JANOWA PODLASKIEGO

Włodawa Jabłeczna („prawosławna Częstochowa”) - Kodeń (sanktuarium Matki Podlasia) - Kostomłoty (sanktuarium podlaskich unitów) - Pratulin (sanktuarium męczenników Podlasia) - Janów Podlaski (stadnina koni) i spływ tratwami po Bugu + kolacja integracyjna (synagoga, cerkiew, kościół św. Ludwika)

4. PRZEZ ROZTOCZE POŁUDNIOWE

Bełżec (pomnik – memoriał b. obozu zagłady) - Hrebenne (cerkiew) - Siedliska (kościół i cerkiew fundacji ks. Pawła Sapiehy, skamieniałe drzewa) - Werchrata (cerkiew i stary cmentarz) - Horyniec (zespół klasztorny i Pałac Ponińskich, obecnie sanatorium) - Radruż (zespół cerkiewny z końca XVI wieku oraz cmentarz z krzyżami bruśnieńskimi) - Narol (Pałac Łosiów) oraz uroczysta obiadokolacja

5. CERKIEWNY SZLAK ZAMOJSZCZYZNY

Tomaszów Lub – Bełżec – Hrebenne – Dyniska – Budynin - Chłopiatyn – Dłużniów – Liski – Telatyn – Łaszczów z uroczystą obiadokolacją

6. SZLAK MAGNACKICH REZYDENCJI

Lubartów (pałac Sanguszków) - Kozłówka (pałac Zamoyskich) - Kock (pałac Jabłonowskich) - Czemierniki (pałac Firlejów) - Radzyń Podlaski (pałac Radziwiłłów) z imprezą integracyjną

7. NADWIŚLAŃSKIM SZLAKIEM

Kazimierz Dolny - (miasteczko renesansowych kamieniczek i spichlerzy, „mekka” artystów) - Janowiec (ruiny renesansowego zamku) - Puławy (zespół pałacowo – parkowy Czartoryskich) z rejsem statkiem po Wiśle i obiadokolacją

8. SZLAK PUSZCZAŃSKI

Janów Lub (miasto wchodzące w skład dawnej Ordynacji Zamoyskich, siedziba Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”) - Porytowe Wzgórze (miejsce jednej z największych bitew partyzanckich II wojny św.) - Momoty Górne (drewniany kościółek) - z imprezą plenerową nad Zalewem Janowskim

9. POLESKI PARK NARODOWY

Załucze Stare (ośrodek dydaktyczno – muzealny PPN) - Urszulin (siedziba dyrekcji PPN) - ścieżki przyrodnicze wokół jezior – spacer po kładkach nad niedostępnymi torfowiskami, obserwacje fauny i flory – Hola (skansen) i ognisko

10. ŚLADAMI KULTURY LUDOWEJ

Lublin (Skansen Wsi Lubelskiej) - Wojciechów (Muzeum Kowalstwa w Wieży Ariańskiej) - Urzędów (centrum garncarstwa) i impreza integracyjna w plenerze

11. LUBLIN – poznajemy historię miasta

Zwiedzanie Starego Miasta, Kaplicy Zamkowej z unikalnymi freskami, Zamku Lubelskiego, Kościoła Dominikanów + obiad i spektakl w Teatrze im. Osterwy

Uwaga! istnieje możliwość połączenia wybranych tras w wycieczkę 2 lub 3-dniową

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!